diumenge, 20 de gener del 2008

7-Cercadors en la nostra llengua

La V@ll en Xarxa / 7

Lluís M. Segrelles
Vilaweb Ontinyent


Perdoneu-me que insistisca aquesta setmana en el tema dels cercadors. No debades és aquest un dels instruments que ens facilitarà trobar a Internet aquells recursos que volem. Una de les dificultats amb què es troben molts dels cercadors genèrics es troba en la llegua que emprem, especialment si les paraules clau que usem per encetar la recerca es fan amb un idioma diferent de l’anglés, la llengua hegemònica a la xarxa. La dificultat augmenta molts graus si no emprem les grafies llatines. No sol haver massa problema amb els topònims majors, els referits a pobles o ciutats, però sí que n’hi sol haver en el moment en què les paraules temàtiques estan, per exemple, escrites en llengües minoritàries o minoritzades. Per això hem de filar prim, i aprofitar aquells que sí que ens ho permeten. Així, per exemple, All the Web ens permet posar paraules en català, i buscar recursos en WAP (dels telèfons mòbils), FTP (protocol de transferència d’arxius, documents tècnics), MP3 (de so) o multimèdia. Nosaltres.com és un potent cercador posat en marxa per Vilaweb, i que permet recerques avançades de notícies, de dossiers temàtics, de correus, a més de promoure els fòrums de discussió coneguts com “Les Colles”, o el comerç electrònic. Finalment hem de destacar els veterans: CerCAT, que inclou el CerCAT regional, el ComuniCAT i el CerCATOT, sobre recursos de la xarxa; Lincaweb, que ens pot ser molt útil especialment sobre la presència de la nostra llengua al món, tant en aspectes lingüístics com científics i humans; i Som-hi, distribuït temàticament. Tots ells ens poden ajudar a difondre les nostres pàgines web a través d’Internet.


3 de novembre del 2000